Bohuslav BLAŽEK

BOHUSLAV BLAŽEK (1942–2004), sociální ekolog, publicista, filmový dramaturg a režisér, autor her a novel, vystudoval filmovou a televizní dramaturgii na FAMU a filosofii a psychologii na FF UK. V šedesátých letech byl redaktorem časopisu Tvář a později Literárních novin. 1970 vyšel jeho knižní debut, próza Spasitelé. V sedmdesátých letech působil v Ústavu krajinné ekologie ČSAV jako ekolog a prognostik. Věnoval se tzv. okrajovým tématům, je autorem řady knih o různých tématech (venkov, média, architektura aj.).

Pro Kritickou Přílohu Revolver Revue napsal Bohuslav Blažek několik desítek článků. Např. pro č. 2/1995 článek o encyklopedické příručce Kdo je kdo v České Republice 94/95, č. 3/1995 text o názvech a přejmenovávání pražských ulic a náměstí, č. 4/1996 článek o etice, č. 5/1996 recenzi knihy Františka Koukolíka a Jany Drtilové Vzpoura deprivantů (1996), č. 7/1997 komentář k recenzi výstavy Jitro kouzelníků, č. 9 recenzi knihy Zdeňka Vašíčka Obrazy (minulosti) a článek o vzniku knihy Růženy Grebeníčkové Tělo a tělesnost v novověkém myšlení (1997), č. 10/1998 text o časopisech zabývajících se bytovou kulturou, č. 13/1999 článek o fotografii v českých týdenících, č. 15/1999 recenzi výstavy Signum design (Český design 1980–1999), č. 16/2000 článek o architektuře ve starších částech Prahy, č. 18/2000 text o internetové scéně a další.