Brandon Davis JENNINGS

BRANDON DAVIS JENNINGS, esejista. Vystudoval žurnalistiku na West Virginia University a tvůrčí psaní na Bowling Green State University, doktorát získal na Western Michigan University. Jeho práce se objevily v periodikách jako Black Warrior Review (2011), Hayden‘s Ferry Review (2012) nebo TriQuarterly (2013). Je veteránem války v Iráku a v současné době žije s manželkou a dvěma psy v Indianě. V roce 2014 vydal knihu Waiting for the Enemy. Ukázky z jeho próz přinesla v překladu Hany Ulmanové Revolver Revue č. 99/2015.