Charles E. TOWNSEND

CHARLES E. TOWNSEND (nar. 1932 v New Rochelle, NY, USA) vystudoval germanistiku na Yale University a slavistiku na Harvard University, působil jako profesor slavistiky na Harvard University, Princeton University a Indiana University; publikoval mj. knihy Russian Word Formation (McGraw-Hill 1968), Continuing With Russian (McGraw-Hill 1970), Memoirs of Princess Natalya Dolgorukaya (Slavica 1977), Czech Through Russian (Slavica 1981, 2000), Spoken Prague Czech (Slavica 1990), Common and Comparative Slavic (spoluaut. Laura Janda, Slavica 1996). V roce 1993 byl jmenován Čestným členem Jazykového sdružení České republiky. Od počátku roku 2012 Townsend skládá pro ukrácení času při zdravotních procházkách limeriky v různých jazycích (anglicky, francouzsky, německy, rusky), výbor z většího počtu českých limeriků otiskla RR č. 91/2013