Cleanth BROOKS

CLEANTH BROOKS (1906–1994), americký literární kritik a pedagog, proslul knihou The Well Wrought Urn (Dobře tepaná urna, 1947) zabývající se interpretacemi poezie klasických básníků (Donn, Milton, Keats, Yeats atd.). Brooks nejvíce provokoval požadavkem interpretovat báseň bez ohledu na historický kontext, v němž dílo vzniklo.

Revolver Revue č. 58/2005 otiskla Brooksův text Jazyk paradoxu v překladu a s úvodem Petra Onufera.