Daniel JAHN

DANIEL JAHN (nar. 1962) vystudoval pedagogickou fakultu, obor český jazyk – výtvarná výchova. Vyučoval na školách různých typů a pracoval v reklamní agentuře jako produkční a copywriter. Věnuje se literární a výtvarné tvorbě. Ukázku z dosud nepublikovaného románu Naivní sezóna přinesla Revolver Revue č. 97/2014.