Dmitri ZAKHARINE

DMITRI ZAKHARINE (nar. 1967) je sociolog, historik a slavista, který se věnuje především neverbální komunikaci a problematice všednodennosti. Vystudoval Moskevskou státní univerzitu, během devadesátých let pak studoval na univerzitách v Mannheimu, Frankfurtu a Kostnici. Jeho habilitační spis (Tváří v tvář. Proměny přímé komunikace v evropském novověku, 2005) analyzuje fenomény jako tanec, souboje, způsoby pozdravů, postoje a zasedací pořádky v Rusku a západní Evropě. Věnuje se rovněž sovětskému filmu, dějinám sodomie, kulturní a sociální rovině stolování, očisty a vyměšování. V roce 2007 obdržel státní stipendium na Fakultě humanitních věd Karlovy univerzity, v zimních semestru 1999/2000 na Univerzitě Karlově přednášel. 

Revolver Revue č. 71/2008 přinesla jeho esej Homo clausus ve Střední Evropě, zabývající se vnímáním pocitu špíny a dotykovými tabu mezi Čechy, Němci, Ukrajinci a Rusy.