130 Kč
(jinde 160 Kč)

ERR 10/2004 Ivo VODSEĎÁLEK Dvě prosy

Jediné známé prózy z padesátých let od autora, který patřil k souputníkům Bohumila Hrabala, Egona Bondyho či Vladimíra Boudníka a dosud byl znám především jako básník. Zalíbení v obludnostech komunistického socialistického umění je nenápadně přítomno v obou Vodseďálkových prózách. Přinášejí novou kvalitu v tom, že autor zde postupuje ve stopách textů Ladislava Klímy, jejichž absolutní nárok a solipsismus přitom originálně kříží s ideovým, stylistickým a motivickým mobiliářem Jana des Esseinta. Taková kombinace vyvolává jemný ironický humor, neboť i když se tu protagonisté Kalvárie a Kompensace nudí opravdu poctivě a svůj stav reflektují, jak jen mohou, jejich dekadentní postoj je soustavně a absurdně vyrušován reáliemi padesátých let.
(Z doslovu Michaela Špirita)

K vydání připravil Martin Machovec

„Řetězec nudných dní je v obou textech přerván. Do stávajícího bezcílného života proniká náznak děje či dramatu, přinášejícího smysl. V povídce Kompensace je tímto hybatelem zpráva, že se do kriminálu dostal protagonistův otec. Hrdina se nyní musí postarat o sebe, svou nevlastní matku a sestru. Rozhodne se odjet za výdělkem do Ostravy, kam ho zbytek rodiny po čase následuje. Postupně se mezi hrdinou a macechou začne vytvářet milostný vztah. [...] Povídka Kalvárie začíná scénou, kdy její hrdina zavítá do jakéhosi východočeského městečka, kde provede „dobře vymyšlený žert“. Zajde na hřbitov, sebere pár umělých věnců, lehne si do čerstvě vykopaného hrobu a střelí se do srdce.“ (Literární noviny, Hana Svobodová)

„Jestliže se nyní Společnost pro Revolver Revue rozhodla „vyjmout“ z Vodseďálkova díla dvě prózy z padesátých let a vydat je znovu, udělala dobře. Připomíná tím, že k některým dílům a hodnotám by bylo záhodno se vrátit, podstoupit v náhledu na ně korekturu, docenit je. [...] Oba příběhy [...] jsou vyprávěny s obrovským tahem. Atmosféra je přízračná: hrdinové si dělají, co chtějí, jejich dekadentní vnímání působí v kulisách stalinistického běsu ne úplně skutečně. [...] Vodseďálkova směs pohrdání a obdivu vůči novým pořádkům, neohrožené hrdosti a strachu zplodila prózy umělecky unikátní.“ (MF Dnes, Josef Chuchma)

Rozsah 104 stran
Formát 20 x 13 cm
ISBN 80-903061-2-8