180 Kč
(jinde 210 Kč)

ERR 112/2018 Lucie HOLÁ Příznaky

V textech Lucie Holé se navzájem plodně ovlivňují postupy fabulovaných příběhů, deníkových záznamů i esejí a odborných pojednání. Žánrově a stylisticky pestrému spektru krátkých próz je společná autorčina schopnost nahlédnout existenciální úběžníky všedních situací či „obyčejných“ lidských osudů. Ve svém knižním debutu Lucie Holá zároveň s nevtíravě ironickým nadhledem činí tématem samotný proces psaní a nezáviděníhodný úděl slovesného umělce.

Redakce Marek Vajchr
Obálka a grafická úprava Viktor Karlík
Sazba Luděk Kubík /3.dílna/

Rozsah 184 stran
ISBN 978-80-87037-95-9

Vydání této knihy podpořily Magistrát hl. města Prahy a Nadace Český literární fond.