210 Kč
(jinde 250 Kč)

ERR 113/2018 Bronka NOWICKA - Nakrmit kámen

Debut polské scenáristky a režisérky Bronky Nowické (nar. 1974) Nakrmit kámen vyvolal po svém vydání značný ohlas, jehož výrazem se stalo udělení prestižní polské literární ceny Nike 2016. Ve sledu záznamů vzpomínek z dětství evokujících zdánlivě všednodenní předměty a události se Nowicka svým lapidárně intenzivním jazykem dobírá nejhlubších existenciálních jistot.

Přeložila Helena Stachová.  

Redakce Marek Vajchr
Grafický design Viktor Karlík
Sazba Luděk Kubík /3.dílna/

Rozsah 60 stran
ISBN 978-80-87037-96-6

Vydání knihy podpořily Ministerstvo kultury ČR a Instytut Książki / The Polish Book Institute.
 

Ohlasy: