299 Kč
(jinde 399 Kč)

ERR 119/2019 Martin RYŠAVÝ Zlaté vidění

Další kniha Martina Ryšavého, mj. autora oceňovaných próz Cesty na SibiřVrač, je románem v odeslaných dopisech. Jejich pisatelka, po celý život spjatá s drsným a přízračně působícím severočeským regionem, se v nich ze svých životních zkušeností zpovídá muži, jenž v ní údajně vzbudil důvěru po jediném letmém setkání; kniha však neobsahuje žádnou jeho odpověď. Zlaté vidění tak můžeme číst jako nejednoznačným interpretacím otevřenou zprávu ze života současné hrdinky opakovaně zklamávané při hledání trvalejších jistot, například prostřednictvím alternativního životního stylu. Na místě adresáta se ocitá čtenář, který kromě jiného stojí před otázkou, zda protagonistka trpí fatální nezakotveností pro svou zásadovost a hrdý vzdor vůči autoritám a běžným očekáváním, anebo zda on sám se nakonec nestává obětí její manipulativní hry.

Redakce Tereza Šnellerová
Redakční spolupráce Terezie Pokorná & Marek Vajchr
Grafická úprava Viktor Karlík & Josefina Karlíková
Sazba Josefina Karlíková

Rozsah 464 stran
ISBN 978-80-7622-002-7

Toto dílo bylo vytvořeno s podporou tvůrčího stipendia Ministerstva kultury ČR. Kniha vychází za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace Český literární fond.
 

Ohlasy: