vyprodáno

ERR 120/2019 Marlen HAUSHOFER – Zeď

Není už mnoho knih, které jsou v zemi svého vzniku již po několik desetiletí pokládány za kultovní dílo a byly také přeloženy do řady jazyků, ale do češtiny nikoli. Román Zeď rakouské spisovatelky Marlen Haushofer, poprvé vydaný roku 1963, k takovým případům doposud patřil. Je stylizovaný jako deníkové zápisy hlavní hrdinky, kterou osud ze dne na den vystaví doslova nepředstavitelné zkoušce. Ústředním tématem jejích záznamů, v nichž postihuje každodenní události a od nich se odvíjející vzpomínky a úvahy, se paradoxně stává vzdor proti běžnému vnímání ubíhajícího času. Marlen Haushofer ztvárnila neotřelým a v určitém ohledu nedostižným způsobem smysl statečné vytrvalosti tváří v tvář mezní a podle všech běžných měřítek bezvýchodné situaci.

Román Zeď přeložila do češtiny Kateřina Lepic.

Redakce: Marek Vajchr
Redakční spolupráce: Lucie Malá
Grafická úprava & sazba: Josefina Karlíková
Ilustrace na obálce: Milana Kasianová

Rozsah 175 stran
ISBN 978-80-7622-003-4

Kniha vychází za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.

Ohlasy: