vyprodáno

ERR 13/2005 Petr HOLMAN Z cest…

„Petr Holman, dosud známý především jako znalec a editor díla Otokara Březiny, ve své próze psané formou dopisu reflektuje zážitky z cesty, kterou podnikl během pobytu v USA roku 1994. Klíčovou se pro vypravěče stává konfrontace se skutečností, o které kdysi mohl pouze snít a jejíž prožitek teď ještě vnímá jako cosi neskutečného. Příval snově fascinujících zážitků ovšem člověka vystavuje vážné zkoušce: může v nich snadno zabloudit a stát se jejich zprvu oslněným, posléze zlhostejnělým a otupělým konzumentem. Vůli obstát před tímto rizikem nemusí Holmanův ironizující a sebeironizující vypravěč deklarovat, neboť „nový svět“ dokáže prožívat s vnímavým a střízlivě nepředpojatým nadhledem, který mu umožňuje naplno se těšit z ryzích hodnot v umění a mezilidských vztazích a zároveň trefně perziflovat projevy neomalenosti a snobství.“ (Z průvodního textu Marka Vajchra)

„Základním nastavením subjektu chrleného textu je euforická otevřenost intenzivnímu prožívání, opojení ze všeho velkolepého, s čím se náhle lze setkat, od harmonické klášterní komunity a nevšedních turistů až po skvělá muzea a prodejnu unikátních dýmek, prostě “darmo mluvit. Jen z radosti plakat…“ Ve schopnosti nechat se obdarovat každou situací i jejich konstalacemi a kontexty spočívá jakási odevzdanost aktivnímu plynutí, schopnost bezprostředně využít své příležitosti, učit se od lidí i od okamžiků, ale k ničemu se nevázat a zvládnout umění rozloučit se.“ (A2, Jiří Zizler)

„Každý nachází svoji vlastní Ameriku, ale tento pohled je hodně odlišný.“ (Právo, Jakub Šofar)

„Holmanův deníkový dopis je literárně tradicionalistický v tom významu, že cesta „do“ a „tam“ je vnímaná především jako cesta k sobě samému. Ostatně Petr Holman není žádný neurotický těkavec, je to duše rozjímavá, přitom nikoli člověk nepraktický, nikoli protivný nebo roztomilý „mimoň“. V jen vzácně vídaném poměru se v něm potkávají a mísí vážnost a (sebe)ironie plus lehkost a odpovědná, nezviklatelná gruntovnost. [...] Petr Holman vládne češtinou mimořádně obratně. [...] Drobná a pevná věc – to je, vzdor výtkám, Holmanův text. Text pevný umělecky i názorově.“ (MF Dnes, Josef Chuchma)

Rozsah 55 stran
Formát 20 x 13 cm
ISBN 80-903061-5-2

Ohlasy:

  • Chuchma, Josef: Jsem v Americe a píši vám, co jsem zde také zažil MF Dnes 16, 2005, č. 148, 24. 6., s. C8.
  • Šofar, Jakub: O Velkém Symbolistovi Právo 15, 2005, č. 175, 28. 7., příl. Salon, č. 428, s. 2.
  • Zizler, Jiří: Petr Holman, Z cest... A2 1, 2005, č. 4, 26. 10., s. 28.