158 Kč
(jinde 178 Kč)

ERR 15/2009 Jaroslav FORMÁNEK Francouzský rok

Román autora, žijícího v Paříži, je psán jako deník, vedený od srpna 2000 do července 2001.

„Pozorovatel se nehněvá a neobžalovává, nýbrž s jemně pobaveným odstupem eviduje charakteristické rysy francouzské společnosti. Mezi nimi vyniká samozřejmé přesvědčení o jisté privilegovanosti uprostřed jiných kultur, neustálé stávkování v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a pokrytectví politického a mediálního světa, jehož zkorumpovanost a lživost ukazuje autor prostými citacemi autentických výroků či procesů. Zhruba od poloviny textu proniká do záznamů samostatné epické pásmo jakoby druhého vypravěče, které dodává aktuálním zápiskům nadčasový rozměr, elegickou podobu stále horších a horších dějin.“ (Michael Špirit)

„Prolínání „velkých“ událostí – téměř permanentních stávek, vyšetřování korupce, průzkumů veřejného mínění, přírodních katastrof, paniky kolem nemoci šílených krav – s malými příběhy, které autor zažívá jako recepční v hotelu, během svých cest po Francii, či prostě doma na jednom předměstí, vytváří koktejl, který nejprve působí poněkud groteskně, ale postupně čím dál tísnivěji. Nevyřčené poselství knihy by mohlo znít: něco není v pořádku.“ (Lidové noviny, Petr Zítek)

„Formánek vše zaznamenává zdánlivě nezaujatě. Náznak komentáře, stanoviska k politickým a společenským událostem lze sem tam vytušit z řazení jednotlivých pasáží a způsobu, jakým pointuje dialogy.“ (A2, Hana Zahradníčková)

„Cílenost výběru jednotlivých kaménků mozaiky netrčí z díla, není to selekce dirigovaná manipulující ideou, natož znásilňující ideologií. [...] Formánek vede svůj běžný francouzský život, pouze jej intenzivněji dokumentuje. [...] Francouzský rok není deníkovou literaturou v běžném slova smyslu. Tak jako existuje román v dopisech, tak Formánkův svazek je románem řekněme v deníkových záznamech. [...] Navzdory možným odborným diskusím o žánrových nuancích Francouzského roku můžeme knihu „předběžně“ zařadit mezi nepřehlédnutelná díla současné české literatury.“ (MF Dnes, Josef Chuchma)

Rozsah 310 stran
Formát 20 x 13 cm
ISBN 978-80-87037-16-4

Ohlasy:

  • (dm): Formánkův Francouzský rok Týdeník Rozhlas 15, 2005, č. 40, 3. – 9. 10., s. 16.
  • Chuchma, Josef: Docela obyčejný rok ve Francii MF Dnes 17, 2006, č. 23, 27. 1., s. C8.
  • Zahradníčková, Hana: Francouzský minulý týden A2 [1], 2005, č. 11, 14. 12., s. 6.
  • Zídek, Petr: Próza Lidové noviny 18, 2005, č. 248, 22. 10., příl. Orientace, s. 6.
  • Stehlíková, Olga: Formánkův pařížský rok v nedatovaných zápiscích Pražský deník 18. 5. 2009, s. 22.