150 Kč
(jinde 170 Kč)

ERR 23/2007 Alexander HOHENSTEIN Warthegau: Deník z let 1941-42

Autor Deníku z Warthegau, který na přání svých dědiců dodnes zůstává skryt pod pseudonymem Alexander Hohenstein, si od počátku roku 1941 do poloviny roku 1942 tajně vedl zevrubné záznamy o svém působení ve funkci starosty jednoho správního obvodu v okupovaném Polsku. Deník koncipoval jako jakousi soukromou reportáž o svém pracovním elánu, bojovně napřeném do kultivace „panensky vyzývavé končiny německého Východu“. Přináší v něm bezpočet cenných, o autorově pozorovatelském talentu a psychologické intuici svědčících postřehů z každodenního života na území, kde zákony sankcionovaly nadvládu německé menšiny nad cíleně decimovanými Poláky a kde se početné židovské obyvatelstvo stalo obětí systematizované genocidy. Německý „nárok“ na okupovaná území ani v nejmenším nezpochybňující, zároveň však nezištný a humánně smýšlející úředník se pokoušel tlumit dopad nacistických direktiv na polské a židovské spoluobčany; stal se proto záhy terčem kritiky svých stranických nadřízených a objektem zájmu gestapa. K deníkovým záznamům se postupně ve stále větší míře utíkal jako k nástroji zápasu o uhájení a obhájení své mravní integrity. Vzniklý text tak dnes můžeme číst jako jedinečné historické svědectví i jako nadčasovou výpověď o konfliktu svědomí.

Rozsah 408 stran
Formát 21 x 14 cm
ISBN 978-80-87037-05-8

Ohlasy:

  • Horák, Ondřej: Bezezbytku šťastný není nikdo Lidové noviny 20, č. 203, 31. 8., s. 18.
  • [nepodepsáno]: ref. Hospodářské noviny 51, č. 135, magazín Víkend, 13. 7., s. 23.
  • Z chystané knihy Hospodářské noviny 51, č. 20, magazín Víkend, 18. 5., s. 24-25.
  • Drda, Adam: Řádný člověk v ďábelské době Respekt 18, č. 29, 16. – 22. 7., s. 20.
  • Drda, Adam: Sentimentální idiocie Babylon 2007, č. 1, s. 6.
  • Knihovnička Radiožurnálu www.rozhlas.cz, 1. 7. 2007.
  • Mozaika ČRO 3 - Vltava www.rozhlas.cz, 7. 8. 2007.
  • Artur Sirový: Knihovnička: prázdninových návratů Literární noviny 9. 8. 2007.