80 Kč
(jinde 90 Kč)

ERR 27/2008 Miroslav DRÁBEK Náhradní služba

Postavy z prózy Miroslava Drábka Náhradní služba spojuje „dělání divadla“, které není jen jejich společným zájmem, ale má pro ně i vysloveně existenciální rozměr. Jsou to totiž lidé na okraji společnosti, zpravidla bezdomovci, pro něž čas strávený přípravou divadelní inscenace představuje vzácnou příležitost pobývat v prostoru vzájemné důvěry, dialogu a naděje na ocenění. Drábek vládne uměním charakterizovat své postavy věcně, nesentimentálně a přitom se zaujetím a dokáže přesně určit jejich místo v rozvrhu společné hry. Za leitmotiv Drábkovy prózy tak lze – v několikerém smyslu – pokládat „hledání vlastní role“, k níž se s nemalými obtížemi, ale také s vytrvalým nasazením probíjejí svérázní herci spolu s vynalézavým režisérem v partu trpělivě vnímavého a přitom zábavného vypravěče. (MV)

Redakce Marek Vajchr
Grafický design Viktor Karlík

Rozsah 136 stran
Formát 19 x 15 cm
ISBN 978-80-87037-09-6

Ohlasy:

  • Formánek, Jaroslav: Zmatek v lidských hlavách Respekt 19, 2008, č. 21, 19. 5.-22. 5., s. 50.
  • Šanda, Michal: Miroslav Drábek: Náhradní služba www.czlit.cz
  • Mikulka, Vladimír: O hercích a herkách Divadelní noviny č. 10, 3. 6. 2009.
  • Ljubková, Marta: Dvakrát z Revolveru Souvislosti 19, 2008, č. 3, s. 234-237.
  • Vondřichová, Anna: Dramatické hledání domova. Náhradní služba Miroslava Drábka A2 14, 8. 7. 2009, s. 7.