129 Kč
(jinde 149 Kč)

ERR 28/2008 Jaroslav FORMÁNEK Cesta

Formánkova próza Cesta je civilní road movie do „srdce temnoty“. Pro vypravěče a jeho společníky se jízda autem z Francie do Prahy stává podnětem k svérázným exerciciím – sarkasticky laděnému proudu vzpomínek a reflexí, které tematizují promlčenou vinu a napětí mezi nestejně se vyvíjejícími kulturami. (MV)

Redakce Marek Vajchr a Terezie Pokorná
Grafický design Viktor Karlík

Rozsah 112 stran
Formát 20 x 13 cm
ISBN 978-80-87037-10-2

Ohlasy:

  • Chuchma, Josef: Tři maníci na cestě vedoucí kamsi MF Dnes, Umění a kritika 5. 9. 2008.
  • Špidla, Kryštof: Pýcha předchází pád A2 4, 2008, č. 36, s. 7.
  • oh (Ondřej Horák): Jaroslav Formánek, Cesta Lidové noviny 16. 10. 2008.
  • Janoušek, Pavel: Jaroslav Formánek: Cesta Tvar 19, 2008, č. 14, s. 3.
  • Ljubková, Marta: Dvakrát z Revolveru Souvislosti 19, 2008, č. 3, s. 234-237.