96 Kč

ERR 30/2008 Witold GOMBROWICZ Naše erotické drama

Naše erotické drama na první pohled působí jako poněkud exotická osvětová příručka, jejímž cílem je reformovat věčný boj pohlaví do podoby prospěšné rodině a státu. Gombrowiczův text – tak jako celé spisovatelovo dílo – si ovšem s proklamovanou vážností svého tématu rafinovaně pohrává: naivní patos podrývá tlumenou ironií, a elegantně tak balancuje na samém ostří mystifikace. Autorovým celoživotním tématem, které jako skrytá osnova spojuje i stati této publikace, je lidské pokrytectví: přijetí „masky“ v podobě falešných představ, zdání, mýtů, atavismů, zvyků a kultů. Naše erotické drama tedy nepředstavuje pouhý „doplněk“ Gombrowiczova díla, ale je jeho plnohodnotnou součástí, koncentrovaným dokladem spisovatelova myšlení a stylu.

Přeložila Helena Stachová
Grafický design Viktor Karlík
Redakce Terezie Pokorná a Marek Vajchr

Rozsah 60 stran
Formát 12 x 20 cm
ISBN 978-80-87037-04-1

Ohlasy:

  • Horák, Ondřej: Potměšilý mistr erotiky Lidové noviny 11. 9. 2008
  • Formánek, Jaroslav: Tvrdošíjný a naivní karneval Respekt 19, 2008, č. 39, s. 54
  • Hůlová, Petra: Witold Gombrowicz: Naše erotické drama Iliteratura.cz 19. 11. 2008
  • Ljubková, Marta: Witold Gombrowicz: Naše erotické drama tydenikA2.cz
  • Škrabal, Michal: Naše erotické drama Tvar 13, 2010, rubrika Výlov, s. 19