100 Kč
(jinde 196 Kč)

ERR 32/2008 Martin HYBLER Kolem dokola

Svou svobodu a kreativitu čerpají Hyblerovy texty, zahrnuté do výboru Kolem dokola, i z předpokladů, které by mohly být považovány za autorovu nevýhodu. Martin Hybler píše o literatuře, třebaže pracuje jako psycholog, zaměřuje se na českou scénu, i když trvale žije ve Francii. Profesní a geografický odstup spojený s inteligencí a vzděláním mu ovšem umožňuje vidět recenzované knihy v nečekaných perspektivách. Výkony spisovatelů požívajících v místním měřítku aury výjimečnosti (Vaculík, Kundera, Topol aj.) vystavuje střízlivému pohledu „odjinud“, který mu také dovoluje třeba Foglarovo Tajemství Velkého Vonta označit za „pravou esoterickou iniciaci“. Jedna kniha Zdeňka Vašíčka v Hyblerovi vzbuzuje víc respektu než celé myšlení Derridovo, posmrtný výbor z kritického díla Jana Lopatky, jehož „skoro všechny texty byly příležitostné“ a který valnou část tvůrčího života pracoval bez možnosti oficiálně publikovat, pro Hyblera znamená nesrovnatelně inspirativnější čtení než „odborné výstupy“ třiceti osmi zástupců současné české literární vědy. O všech pojednávaných titulech Martin Hybler v reflexích z let 1983-2002, které pro svazek Kolem dokola vybral Michael Špirit, uvažuje se stejným zaujetím; skoro vždy v kontextu podstatných otázek současného světa a jeho kultury a skoro nikdy bez lehkosti a humoru, jenž se ostatně, řečeno Hyblerovými slovy, stal v dnešních Čechách, kde téměř každý „začal připisovat vážnost vlastní osobě, velice vzácným zbožím“.

Editor Michael Špirit
Grafický design Viktor Karlík
Redakce Eva Jelínková

Rozsah 240 stran
Formát 20 x 13 cm
ISBN 978-80-87037-14-0

Ohlasy:

  • Stehlíková, Olga: Chilli papričky Hyblerových kritik Pražský deník 16. 2. 2009, s. 22.
  • Placák, Petr: Příběhy biheroické pohlavně heterogenní Babylon 18, 2009, č. 7, 20. 4, Literární a výtvarná příloha, s. III.
  • Vondřichová, Anna: Martin Hybler - Kolem dokola A2 14, 8. 7. 2009, s. 28.
  • Turek, Kazimír: Instalatéři české umělecké kritiky Lidové noviny (příl. Orientace), 15. 8. 2009, s. 19.