220 Kč
(jinde 289 Kč)

ERR 42/2010 Před potopou

Antologie Před potopou se skrze eseje významných amerických kritiků spolu s T. S. Eliotem ptá, „k čemu je literární kritika“, přičemž se zaměřuje na tu, která vznikala ve Spojených státech v období zhruba ohraničeném roky 1930 a 1970. Kniha představuje vybrané kritické osobnosti reprezentující výrazné kritické školy či kritické typy a jejich způsob myšlení ukazuje prostřednictvím textů, jež reflektují americkou kritiku jako takovou. Rok 1930 i rok 1970 jsou povýtce symbolické mezníky: na přelomu dvacátých a třicátých let nalezly definitivní výraz mnohé tendence, které nabíraly na síle v předchozích autorských generacích a americká literární kritika se emancipovala jako svébytný literární druh, přestala být vnímána jako odvozené, služebné psaní. A zhruba od počátku sedmdesátých let se zase začala masivně proměňovat pod silným náporem evropské, zvláště francouzské literární teorie a filosofie, strukturalistické i poststrukturalistické provenience. Vzdor této proměně přinášejí staré, ne-li přímo „předpotopní“ texty, zastoupené v antologii Před potopou, překvapivě mnoho zásadních podnětů i dnes.

Uspořádal a doslov napsal Petr Onufer
Přeložil Petr Onufer, Mariana Housková, Olga Bártová, Anna Vondřichová, Klára Strnadová a Ondřej Zátka
Redakce Terezie Pokorná
Grafický design Viktor Karlík

Rozsah 301 stran
Formát 20 x 13 cm
ISBN 978-80-87037-25-6

Ohlasy

  • nepodepsáno: Před potopou. Kapitoly z americké literární kritky 1930-1970 Právo, Salon, rubrika výběr-knihy 23. 9. 2010, s. 6.
  • David Skalický: Americká literární kritika před potopou Tvar 15/10, 23. 9. 2010, s. 23.
  • 20. ročník ankety LN Kniha roku 2010 Lidové noviny, mimořádné vydání přílohy Orientace, 18. a 19. 12. 2010.
  • Matěj Metelec: Archeologie kritiky A2 1/2011, s. 9.
  • Jan Pospíšil: Před potopou Institut pro studium literatury, rubr. Aktuality, 8. 2. 2011.