60 Kč

ERR 52/2011 Petr BORKOVEC Jedna věta.

Kniha vychází jako samostatně neprodejná příloha Revolver Revue č. 84/2011. Jedna věta Petra Borkovce je již pátým svazkem širšího knižního projektu – v roce 2010 vyšly Jedna věta Ivana Matouška, Víta KremličkyJaroslava Formánka, součástí letního čísla byla Jedna věta Ivo Vodseďálka. Využijte jedinečné možnosti a objednejte si na našich stránkách tuto jinak samostatně neprodejnou přílohu.

„Koncem roku 2008 mě zaujala myšlenka naplnit představu, podle níž by vyzvaný autor po dobu dvanácti měsíců napsal pokud možno každý den jednu větu – větu, která bude ukotvena v konkrétním čase a jejíž délka bude volbou pisatele, od samotného slova přes větu holou k rozvitému souvětí. Na začátku velké písmeno, na konci zpravidla tečka…“
Viktor Karlík, autor konceptu

Grafický design Viktor Karlík a Luděk Kubík /3.dílna/

Rozsah 32 stran
ISBN 978-80-87037-35-5

Ohlasy:

  • Božena Správcová: Co řekli jednou větou Tvar, č. 16, roč. XXII, 6. 10. 2011, s. 8-9
  • Petr Král: Věta a věty Tvar, č. 18, roč. XXII, 3. 11. 2011, s. 12, rubr. Diskuze
  • Božena Správcová: [Ad Petr Král: Věta a věty] Tvar, č. 18, roč. XXII, 3. 11. 2011, s. 12, rubr. Diskuze