180 Kč
(jinde 222 Kč)

ERR 63/2012 KUNSTWERK Kniha chat

Chatařská církev Sekula. Houby – automobilismus – pohoda

Obřad odpočinkem!
Chata modlitebnou!
Vykoupení víkendem!

Základem chatařské církve Sekula, na jejímž působení se od samého začátku zásadně podílejí členové tvůrčí formace kunstWerk, je přesvědčení, že soubor činností obecně označovaný jako chatařství má ve své podstatě ryze duchovní povahu. Tato teze stojí v opozici k běžně sdílené představě o chatařství jako banálně materialistickém eskapismu. Sekula naopak hlásá, že za většinou aktů, úkonů a výtvorů chatařství je třeba hledat společný duchovní fundament – dosud nehledaný, neviděný a neprožívaný. Kniha chat přináší prvotní soubor textů, které by měly při objevování tohoto duchovního jádra pomoci. Publikace má prostý tvar jakéhosi kompendia, jež sdružuje texty vymezující základní pojmy věrouky, obecné texty liturgické, rukověti aplikované liturgie, dále pak texty určené k podnícení kontemplace, jakož i lyricky pojatý hagiografický hymnus. Jde o živoucí konvolut, v němž si může číst každý, kdo chce proniknout k transcendentální povaze činností, které již beztak vykonává.
Dr. Hirsch, Luka pod Medníkem

Vychází v grafické úpravě Jana Čumlivského a s bohatými ilustracemi.

 

 

Pochod pohody
(fragment, zpívá se v automobilu)

Kde čas si brnká na ovar,
kde bezčasí má pevný tvar,
tam vejdi, pohodo!

Kde do kafíčka nekape,
kde trůnem bývá kanape,
tam vejdi, pohodo!

Kde každý pátek velký je,
kde párek srdce zahřeje,
tam vejdi, pohodo!

Kde lak už fošnu napouští,
kde pájky hrot se zablyští,
tam vejdi, pohodo!

Kde v neděli je buřtguláš,
kde nikdy víc už nehledáš,
tam vejdi, pohodo!

Ref.:
Tak vejdi, pohodo!
jen vejdi, chata je otevřená.
Tak vejdi, pohodo!
k nám vejdi, ničím nerušená.
 

Rozsah 72 stran
Formát 12 x 19,5 cm, pevná vazba s přebalem
ISBN 978-80-87037-46-1

Ohlasy:

  • nepodepsáno: kunstWerk – Kniha chat MF Dnes, Víkend 8.–9. 12. 2012, s. 29