180 Kč
(jinde 229 Kč)

ERR 68/2013 Vít KREMLIČKA Tibetiana

Sbírka laureáta Ceny RR a jednoho z nejvýraznějších současných básníků s kořeny v pražském undergroundu vychází v Edici Revolver Revue v grafické úpravě a s dřevořezy Františka Štorma.

Nikde domov můj
Svařák šumí na ohništi
Dráty v severáku sviští
V poli drny hlínu dmou
Reflektory nade mnou
A to je to zdejší blaho
Propast krásná
Úděl můj
Noční duha
Cesta má

Vychází s podporou Nadace Český literární fond a Magistrátu hl. m. Prahy.

Rozsah 96 stran
Formát 15,5 x 19,5 cm
ISBN 978-80-87037-51-5

Ohlasy:

  • Michal Šanda: Nad knihou: Věnce Víta Kremličky Novinky.cz (Právo - Salon), 17. 6. 2013
  • Lenka Daňhelová: Pokud jde o poezii Víta Kremličky..., rubr. Telegraficky, Host, č. 1, 24. 1. 2014, s. 96
  • Ondřej Hanus: Tibety, ty Tibety Tvar XXV, č. 21, 18. 12. 2014, s. 25