vyprodáno

ERR 77/2014 Joseph CONRAD Poznámky o životě a literatuře

Joseph Conrad je u nás sice už od dvacátých. let 20. století uznávaným autorem, v českém překladu postupně vyšla většina jeho próz, jedna poloha jeho díla – totiž esejistika – však dosud zůstávala opomíjena. Vytváří přitom intelektuální podloží, na němž jsou Conradovy prózy pevně usazeny, a bez její znalosti nemůže být obraz jeho literárního a myšlenkového odkazu nikdy úplný.

Conradovy eseje, jejichž výbor vychází v Edice Revolver Revue v překladu Petra Onufera česky poprvé, ovšem stojí za pozornost především samy o sobě. Autor se i v nich projevuje nejen jako vytříbený a strhující stylista a znalec literatury, jejíž otázky patří k jeho základním tématům, ale také jako jasnozřivý společenský komentátor i politický analytik – například jeho úvahy o povaze ruské autokracie a mocenských ambicích ruského impéria se řadí k tomu nejlepšímu, co bylo na dané téma napsáno.

Z anglických originálů vybral, přeložil, doslovem a ediční poznámkou opatřil Petr Onufer.

Redakce Terezie Pokorná
Grafický design Viktor Karlík
Sazba Luděk Kubík /3.dílna/

Rozsah 168 stran
Formát 12,8 x 19,6
ISBN 978-80-87037-60-7

Vydání této knihy podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Nadace Český literární fond.

Ohlasy: