210 Kč
(jinde 289 Kč)

ERR 79/2014 Magorova konference

K dílu I. M. Jirouse

Edita Onuferová, Terezie Pokorná (eds.)

Bartoň / Baugh / Drda / Geisler / Gruntorád / Hruška / Hybler / Jindra / Juříková / Karlík / Krumphanzl / Machovec / Maslowski / Merhaut / Němcová / Němec / Pečinková / Petříček / Pokorná / Quinn / Stárek / Šlajchrt / Špirit / Tuckerová / Vajchr / Wilson

Základem knihy se staly příspěvky z konference, kterou Revolver Revue uspořádala – jako historicky první symposium věnované dílu I. M. Jirouse – na podzim 2013. Východiska a cíle shrnuje vstupní text šéfredaktorky RR a jedné z editorek svazku Terezie Pokorné: „Když I. M. Jirous v listopadu 2011 zemřel, vzbudila sice tato skutečnost mimořádný zájem a ohlas, ale to, co se o něm po smrti napsalo, veřejně řeklo či natočilo, jeho obraz paradoxně spíš rozostřovalo a banalizovalo, než zvýrazňovalo a prohlubovalo – převažující vzpomínání na epizody ze života jakési svérázné hospodské figury či nespoutaného, avšak v jádru dobráckého bracha začalo rychle zastírat význam Jirousova básnického, kritického a teoretického díla neodmyslitelně provázaného s ostrým, mimořádně statečným a důsledným občanským postojem, tedy odkaz, jakých v české kultuře a společnosti není mnoho.“ Kniha chce tedy stejně jako sympozium především obrátit pozornost od povrchního a zjednodušujícího vnímání k Jirousovu dílu a působení, a to v duchu jeho výroku „Na poklepávání po ramenou by zahynula jakákoli kultura…“ „Autoři jednotlivých příspěvků jsou proto literární kritici a teoretici, historikové umění, sociologové, filosofové i další osobnosti, které mají předpoklady pro to, aby o Jirousově díle přemýšlely nejen na základě jeho znalosti, ale také analyticky a kriticky, nikoli předpojatě a sentimentálně.“ Dalším kritériem pro jejich výběr „byla schopnost spojit erudici se srozumitelností, protože i nechuť k samoúčelnému odbornictví a rádobyvědecké hantýrce patří k inspirativním rysům Jirousova působení, stejně jako otevřenost, protikladná intelektuálské nepřístupnosti“.

Kniha je členěna do pěti tematických okruhů: I. Poezie, dopisy, překlady, II. Samizdat a lidská práva, pozůstalost a další prameny, III. Polemik, kritik, historik umění, IV. Teoretik undergroundu, V. Působení po roce 1989, kolektivní paměť a mediální obraz. Texty jsou doprovázeny fotografiemi I. M. Jirouse, jejichž autorem je Ondřej Němec.

Svazek obsahuje rovněž medailony autorů, rejstřík a podrobné, jinde dosud nepublikované životopisné heslo I. M. Jirouse.

Koncept Edita Onuferová a Terezie Pokorná ve spolupráci s Viktorem Karlíkem a Markem Vajchrem
Grafická úprava Viktor Karlík ve spolupráci s Luďkem Kubík /3.dílna/

Rozsah 208 stran
Formát 16,6 x 24 cm
ISBN 978-80-87037-62-1

Vydání této knihy podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR a Nadace Český literární fond.

Ohlasy: