249 Kč
(jinde 330 Kč)

ERR 80/2014 Bohumil DOLEŽAL Události

Velký knižní výbor z každodenních glos a komentářů kritika, publicisty a politologa Bohumila Doležala.

Kritik Doležalova formátu se v českém veřejném životě objeví jen jednou za čas a v českém prostředí po roce 1989 představuje obzvlášť výjimečný a těžko souměřitelný úkaz. Jeho Události přinášejí jedinečnou komentovanou kroniku naší doby, v níž autor mimo jiné zaznamenává a analyzuje – s mimořádnou jasnozřivostí, inteligencí, erudicí, vtipem a také vytrvalostí – podstatné příčiny postupného propadu místní politiky a veřejného dění, a to v kontextu vybraných událostí historických i světových. Doležalovy Události tak přinášejí i případné a inspirativní odpovědi na otázku, proč se česká demokracie neustále vyvíjí k horšímu, resp. proč se nevyvíjí k lepšímu. Jejich velký knižní výbor z let 2000–2014, který připravil Adam Drda ve spolupráci s Terezií Pokornou, vydává Revolver Revue k dvacátému pátému výročí pádu komunistického režimu v roce 1989.

Linoryt a grafický design Viktor Karlík
Sazba písmem RePublic Josefina Karlíková
Grafická spolupráce Luděk Kubík /3. dílna/

Rozsah 424 stran
Formát 17 x 24,5
ISBN 978-80-87037-63-8 

Vydání této knihy podpořili: Magistrát hl. m. Prahy, Statutární město Plzeň a soukromí dárci.

Ohlasy: