299 Kč
(jinde 369 Kč)

ERR 8/1997 Vladislav MERHAUT Zápisky o Vladimíru Boudníkovi

Vladislav Merhaut (nar. 1938) patřil k nejvěrnějším přátelům Vladimíra Boudníka (1924–1968), byl jedním z těch, kdo po umělcově tragickém konci organizovali výstavy jeho grafického díla a kdo mu pomáhali získat dnes již světový věhlas. Od šedesátých let se Merhaut také věnoval archivování a katalogizování Boudníkovy tvorby i literatury o něm. Měl rovněž značný podíl na realizaci samizdatových publikací, jež během sedmdesátých let vydával Spolek přátel Vladimíra Boudníka, který vznikl spontáně z lásky k „Mistrovi“ a nikdy nebyl úředně zaregistrován. Své zápisky o Boudníkovi si Merhaut vedl od r. 1960 až do umělcovy smrti – tyto deníkové záznamy jsou velice cenné, ředevším pro svou faktografičnost a nestrojenou, nestylizovanou autentičnost výpovědi. Údaje o umělcově životě a o jeho tvůrčích aktivitách Merhaut zaznamenával až s maniakální detailností a pečlivostí, a tak se o poslední, pro Boudníka tolik tragické dekádě jeho života může čtenář nyní dozvědět velice mnoho.

Rozsah 400 stran
Formát 19 x 11,5 cm
ISBN 80-903061-1-X

Ohlasy:

  • Cieslar, Jiří: Něžný barbar jinak. Zápisky o Vladimíru Boudníkovi Respekt 9, 1998, č. 12, 16. – 22. 3., s. 18.
  • Cinger, František: Přítelova balada o Boudníkovi Právo 14, 2004, č. 180, 4. 8., s. 12.
  • Kořená, Markéta: Knížka o velkém muži, který maloval po zdech Lidové noviny 10, 1997, č. 301, 27. 12., příl. Orientace, č. 9, s. 3.
  • Mazal, Tomáš: Žhnoucí kamínka Boudníkova příběhu Týden 5, 1998, č. 3, 12. 1., s. 54.
  • Milota, Karel: Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Seidl Literární noviny 9, 1998, č. 2, 14. 1., s. 16. [Soubor recenzních glos, mj. o Zápiscích o Vladimíru Boudníkovi.]
  • Olič, Jiří: Vladimír Boudník kontra Něžný barbar Lidové noviny 11, 1998, č. 14, 17. 1., příl. Orientace, roč. 2, č. 3, s. 3.
  • Wagner, Vladimír: Plné pulty Uni 8, 1998, č. 10, 21. 10., s. 26–27.
  • (kul): Zápisky o Boudníkovi znovu vyšly Lidové noviny 17, 2004, č. 144, 21. 6., s. 15.
  • [Poznámka k 2. vyd.]
  • Jungmanová, Lenka: Knihovnička. Knihkupectví Academia Literární noviny 15, 2004, č. 38, 13. 9., s. 16. [Soubor recenzních glos, mj. o 2.vydání Zápisků o Vladimíru Boudníkovi.]