175 Kč
(jinde 209 Kč)

ERR 91/2015 Susanne FALL Terezín, ráj mezi lágry

Susanne Fall (1922–2003) podává svým autobiografickým textem, který vznikl krátce po druhé světové válce jako dokumentárně stylizovaný záznam vzpomínek na roky právě prožité v terezínském ghettu, detailně názorné a v nejednom ohledu překvapivé svědectví. Prostřednictvím neiluzorního popisu a vhledu do pragmaticky taktizujících pravidel každodenního zápasu o to, aby se jí a jejím nejbližším podařilo mezi bezpočtem stejně ohrožených lidí uniknout „konečnému řešení“, pronikavě postihuje fungování devastačně odlidšťujících mechanismů v totalitním systému. V Edici Revolver Revue tak kniha Susanne Fall volně navazuje na dříve vydané tituly nahlížejících téma holocaustu z perspektivy různých a pokaždé neobvyklých autentických dobových výpovědí (Alexander Hohenstein: Warthegau. Deník z let 1941–42; Adam Drda: Zvláštní zacházení).

Překlad Věra Koubová
Doslov Anna Hájková
Redakce Marek Vajchr
Obálka a grafická úprava Viktor Karlík
Sazba Luděk Kubík /3.dílna/

Rozsah 96 stran
Formát 12,7 x 19,5 cm
ISBN 978-80-87037-74-4

Kniha vyšla s finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR.

Ohlasy: