210 Kč
(jinde 249 Kč)

ERR 94/2016 Ivan DUBSKÝ O Nietzschovi

V řadě osobností z dějin filosofie i literatury, jejichž výkladu se Ivan Dubský (nar. 1926) po celý život soustavně věnoval, zaujímá přední místo Friedrich Nietzsche. Promyšlenou autorskou kompozicí devatera textů, poprvé porůznu publikovaných v letech 1965–2007, Dubský s pronikavou filosofickou invencí, mnoha osobitými postřehy a přitom přístupnou formou a čtivým jazykem interpretuje klíčové momenty Nietzschova dramatického osudu a jeho podnes živý a inspirativní myšlenkový odkaz. (Marek Vajchr)

Redakce Edita Onuferová, Terezie Pokorná a Marek Vajchr
Grafický design Viktor Karlík
Sazba Luděk Kubík (3.dílna)

Rozsah 154 stran
Formát 12 x 19
ISBN 978-80-87037-77-5

Kniha vyšla s finanční podporou Nadace Český literární fond a Ministerstva kultury ČR.

Ohlasy:

  • Kniha roku 2016 [26. ročník obnovené ankety LN] Lidové noviny, mimořádné vyd. příl. Orientace, roč. XXIX, 17. a 18. 12. 2016