František WIENDL

FRANTIŠEK WIENDL (nar. 1923 v Klatovech). Vyučil se zedníkem a vystudoval průmyslovou školu stavební v Plzni. Kromě jiného se podílel na aktivitách protikomunistické odbojové skupiny v Klatovech, činnost soustředil zvláště na převody osob za hranice státu a kolportáž zpravodajského materiálu. Skupina byla v roce 1949 StB rozvrácena a její členové pozatýkáni. Na svobodu byl propuštěn na jaře 1960.

Ukázku z chystané knihy Oplocený čas (Vzpomínky politického vězně), jejímž těžištěm je rozhovor syna s otcem, Jana Wiendla s Františkem Wiendlem, přinesla Revolver Revue č. 130/2023.