Franz WURM

FRANZ WURM (nar. 16. 3. 1926 v Praze), německy píšící básník. Rodiče jej roku 1939 poslali do anglického exilu, aby unikl rasové persekuci. Studoval romanistiku a germanistiku v Oxfordu, po deseti letech pobytu v Anglii se usadil v Curychu; v letech 1969-1971 pobýval v Praze, kde se spřátelil s Emanuelem Fryntou a Ivanem Vyskočilem. Nyní žije v Asconě v italském Švýcarsku. V šedesátých letech působil Wurm v curyšském rozhlase, poté vedl v Curychu Feldenkraisův institut. Překládal do němčiny mj. díla Williama Shakespeara, Ludwiga Wittgensteina, René Chara, Paula Valéryho, Henri Michauxe a Vladimíra Holana. Debutoval sbírkou básní Anmeldung (Přihlášení, 1959), následovala sbírka Anker und Unruh (Kotva a nepokoj, 1964). Český výbor Břehy v zádech přinesl verše z obou těchto sbírek (přel. Jan Ort, 1974), obsáhlý výbor z dalších Wurmových sbírek Dirzulande, HundstageDreiundfünfzig Gedichte (Zeměztebe, Psí dny, Padesát tři básní) vyšel pod názvem Rozevřená fuga (přel. Věra Koubová, 2004). V roce 1960 Wurm navázal přátelství s básníkem Paulem Celanem.

Wurmovu korespondenci s Celanem, jejíž poslední část vznikala za Wurmova pražského pobytu, vydalo pod názvem Paul Celan Franz Wurm Briefwechsel nakladatelství Suhrkamp roku 1995. Ukázky z ní vyšly spolu s Wurmovou esejí Modré pomeranče aneb oko Pallas Athény (Segmenty obcházení poezie) v Revolver Revue č. 73/ 2008 v překladu Věry Koubové. Ta představila Wurmovo básnické a překladatelské dílo také v RR č. 53/ 2003.