Hana KOSÁKOVÁ

HANA KOSÁKOVÁ (nar. 1978 v Praze) vystudovala češtinu a ruštinu na FF UK. V letech 2004–2005 pracovala jako lektorka na univerzitě v Erfurtu. Od roku 2013 působí v Ústavu východoevropských studií FF UK, příležitostně pracuje jako nakladatelská redaktorka. Vybrala a z ruštiny přeložila texty prozaika a dramatika Lva Lunce, literárního badatele Borise Ejchenbauma, básníka Dmitrije Prigova a připravila edici Formalismus v polemice s marxismem (Ústav pro českou literaturu AV ČR 2017). Publikuje recenze a studie v tištěných periodikách (Revolver Revue, Svět literatury ad.) a na internetovém portálu věnovaném literární vědě i-kanon.cz. Vlastní tvorbu publikovala v RR č. 90/2013112/2018 a 132/2023. Pro RR č. 102/2016 připravila s Tomášem Glancem obsáhlý portrét ruského básníka a performera Dmitrije Prigova a ukázky z jeho díla, pro RR č. 107/2017 spolu se svými studenty překlad ukázky z románu Duše vlastence, aneb různé dopisy Ferfičkinovi Jevgenije Popova, a pro RR č. 109/2017 ukázku z románu Venušin vlas Michaila Šiškina.