Hanes REEGEN

HANES REEGEN (1922–1952), český výtvarník a grafik, přítel Vladimíra Boudníka, se kterým se seznámil na Poldovce. Studoval na Státní grafické škole v Praze, mj. spolu s Vladimírem Boudníkem a Zdeňkem Boušem. Během války byl totálně nasazen ve Vídni. Málokdo spatřil autorovo dílo za jeho života, sám V. Boudník se s ním seznámil až po Reegenově smrti, když navštívil jeho rodný dům v Polici u Jemnice. Reegen měl přitom na Boudníka velký vliv, pomáhal formulovat jeho manifesty a utvrzoval jej v práci. Zemřel na tuberkulózu.

Revolver Revue č. 26/1994 otiskla reprodukce šestnácti Reegenových prací z let 1944–1949, dále autorovy dopisy z let 1949–1952 psané V. Boudníkovi. Vzpomínkové texty napsali Egon Bondy, Vladislav Merhaut a Jiří Popel, úvodní slovo Jan Placák (v rámci bloku Hanes Reegen: „Smrt je požár muzea“). V č. 42/2000 je otištěno dalších dvacet dva dosud neznámých reprodukcí kreseb, kvaší a akvarelů z let 1939–1950 a připojen dopis H. Reegena rodičům.