Hanna KRALLOVÁ

HANNA KRALLOVÁ (nar. 1937), polská spisovatelka židovského původu přežila válku díky tomu, že se po celou dobu skrývala. Po válce vystudovala žurnalistiku a pracovala pro polský deník Życie Warszawy, od roku 1966 začala psát pro časopis Polityka. V roce 1972 uveřejnila knihu reportáží ze Sovětského svazu, kde rok žila. V roce 1977 vyšla její kniha o životě Marka Edelmana, velitele povstání ve varšavském ghettu Zdążyć przed Panem Bogiem.

Revolver Revue č. 15/1991 a č. 16/1991 otiskla text Stihnout to před Pánem Bohem/Zdążyć przed Panem Bogiem (přel. a článek napsal Ivan Lamper).