Hannah ARENDTOVÁ

HANNAH ARENDTOVÁ (1906–1975), americká politoložka a publicistka německo-židovského původu, vyrůstala v Königsmarku a v Berlíně. Studovala u Martina Heideggera v Marburgu a u Karla Jasperse v Heidelbergu, teologii a starořeckou filologii. Z Německa uprchla v roce 1933 a po krátkém pobytu ve Francii odešla do USA. Vyučovala na vysokých školách a žila v New Yorku. Působila též jako novinářka. Věnovala se zejména otázkám politické filosofie a fenoménu totalitarismu.

Druhé číslo přineslo překlad její eseje Co je svoboda?, č. 37/1998 oboustrannou korespondenci autorky s Karlem Jaspersem z let 1959–1960 (přel. Veronika Dudková).