Igor KORPACZEWSKI

IGOR KORPACZEWSKI (nar. 1959 v Praze) absolvoval v letech 1983–1989 pražskou AVU. Vedle malby se věnuje také hudbě. Často vystavuje pod pseudonymem KW nebo Q. Jako hudebník vystupuje pod jménem CLEAN DIRT (čistá špína) a je zakladatelem hudebního tělesa ICHFORMA. Uskutečnil také několik realizací ve veřejném prostoru. Od konce osmdesátých let se účastní mnoha skupinových projektů doma i v zahraničí. Od roku 1993 působí jako odborný asistent malířského ateliéru Jiřího Sopka na pražské AVU, kde lze zaznamenat jeho výrazný vliv na mladou uměleckou generaci. Naposledy byly jeho práce vystaveny v rámci projektu Resetting/Jiné cesty věcnosti v prostorách pražské GHMP – Městské knihovny (2007 – 08).

Igor Korpaczewski je představen v rubrice Malby v Revolver Revue č. 70/ 2008.