Ivan BLATNÝ

BLATNÝ IVAN (21. 12 1919 Brno - 5. 8. 1990 Colchester, Anglie), lyrický básník, autor veršů pro děti. Po maturitě na brněnském gymnáziu (1938) studoval do podzimu 1939 bohemistiku a germanistiku na FF MU v Brně, poté pracoval ve zděděném obchodě s optikou v Brně. 1945-1948 členem KSČ, v březnu 1948 vycestoval jako člen delegace Syndikátu českých spisovatelů do Londýna, kde požádal o politický azyl. V ČSR byl zbaven občanských práv a majetku, komunistická propaganda rozšiřovala i zprávy o jeho údajném úmrtí a s výjimkou let 1968-1969 představovala Blatného před veřejností jako básníka, který je „vyřazen z literatury". Blatný do 1954 volně spolupracoval s rozhlasovými stanicemi BBC a Rádio Svobodná Evropa, mezitím byl několikrát hospitalizován na nervových nebo psychiatrických odděleních v Londýně a v Essexu (předtím už 1941 na Dobříši a 1943 v Brně). Od 1954 trvale v Claubury Hospital v Essexu s diagnózou paranoidní schizofrenie, 1963 přeložen do ústavů v Ipswichi, 1984 do domova v Clacton-on-Sea, kde žil až do smrti. Debutoval časopisecky 1933, od konce 30. let se pohyboval v okruhu generačně a názorově spřízněných básníků (Kamil Bednář, Jiří Orten, Zdeněk Urbánek aj.). Vydal sbírky Paní Jitřenka (1940), Melancholické procházky (1941) a Tento večer (1945). Poslední jmenovaná už byla ovlivněna intenzivním osobním a korespondenčním stykem s členy Skupiny 42 (zejm. s Jindřichem Chalupeckým, Jiřím Kolářem a Josefem Kainarem), jejíž poetiku Blatný svou lyrikou spoluvytvářel. Následovala sbírka Hledání přítomného času (1947), výbor z jeho nových rukopisů Stará bydliště (ed. Antonín Brousek, Toronto 1979, Brno 1992), autorem sestavená sbírka Pomocná škola Bixley (samizdat 1982, Praha 1994) a další výbor z rukopisů téhož názvu (Pomocná škola Bixley, ed. A. Brousek, Toronto 1987). Obsáhlá rukopisná pozůstalost z 70. a 80. let není dosud zpracována.

Revover Revue přinesla obsáhlý výbor Básně z Pomocné školy Bixley II v č. 47/2001, který připravili Vratislav Färber, Zbyněk Hejda a Antonín Petruželka. Esej o tvorbě Ivana Blatného od Zbyňka Hejdy otiskla Kritická Příloha Revolver Revue č. 6/1996.