Ivan PINKAVA

IVAN PINKAVA (nar. 1961 v Náchodě) studoval v letech 1977–1981 Střední průmyslovou školu grafickou, 1982–1986 uměleckou fotografii na FAMU v Praze. V roce 1989 spoluzaložil Prague House of Photography (PHP) – Pražský dům fotografie. V letech 2005–2007 působil jako vedoucí pedagog ateliéru fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. 

Ukázky z jeho prací přinesla Revolver Revue v č. 18/1992, 20/199280/2010 (s rozhovorem). Výběrem ze svých novějších prací a zdůvodněním této volby přispěl u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla.