Jakub BACHORÍK

JAKUB BACHORÍK (nar. 1994 v Prostějově) studoval na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí, v roce 2021 absolvoval studium pražské UMPRUM v Ateliéru ilustrace a grafiky pod vedením Juraje Horvátha. Věnuje se především knižní ilustraci, občas komiksu a dalším formám, přispívá do časopisů, ilustruje dětské knihy i literaturu pro dospělé (Take Take Take, Meander, Cesta domů, Albatros, Leda), vytváří také autorské knihy. Je fanouškem science fiction, motorsportu, bizarních motivů a záhadných světů, v bakalářské práci MARS3000 prozkoumával kolonizaci rudé planety skrze sérii velkoformátových dřevorytů řezaných motorovou pilou a frézou, v diplomové práci NE-U-VĚ-ŘI-TEL-NÁ fantasmagorie se prostřednictvím série sedmi velkoformátových maleb na reklamních plachtách zabýval světem konspiračních teorií. Věnuje se rovněž hudbě. Ukázky z jeho prací doprovozené krátkým rozhovorem s autorem přinesla RR č. 132/2023
https://jakobbach.tumblr.com/
https://www.behance.net/jakobbach