Jakub DEML

JAKUB DEML (1878–1961), kněz, básník a spisovatel, se narodil v Tasově, vystudoval gymnasium v Třebíči a pod vlivem Otokara Březiny vstoupil do brněnského semináře. Po vysvěcení (1902) působil v církevní správě. V letech 1904–1911 žil Deml ve Staré Říši jako blízký spolupracovník Josefa Floriana a vydavatel Studia. Šířil papežské listy, díla křesťanských mystiků a práce svých současníků (R. M. Rilke, L. Bloy aj.). Kvůli této činnosti se brzy dostal do konfliktů s církevní hierarchií a roku 1909 byl poslán na neplacenou dovolenou. Penzionován byl 1912 a na příkaz konsistoře se přestěhoval do Prahy, kde se v roce 1913 seznámil s F. X. Šaldou, s nímž ho pak vázalo dlouholeté přátelství. První světovou válku prožil Deml v Jinošově u Náměště nad Oslavou. V roce 1921 vstoupil do Sokola veden snahou uskutečnit v jeho řadách svoji vizi národní. V roce 1945 byl prošetřován za své projevy z let 1939–1941 (antisemitismus, útoky na Edvarda Beneše aj.). V roce 1948 byl Jakub Deml postaven před lidový soud, jenž ho však v plném rozsahu zprostil obžaloby (na přímluvu Vítězslava Nezvala). Jeho dílo nesmělo být až do konce šedesátých let publikováno. Demlovo dílo představuje soubor asi sto čtyřiceti knih, velmi různorodých jak rozsahem, tak svou žánrovou podobou, vedle poezie, psal básně v próze, lyrizované prózy, eseje, deníky, vydával korespondenci, exegeze a překládal.

Revolver Revue č. 32/1996 přinesla blok Trialog (výbor z tvorby a korespondence tří osobností, J. Demla, Vítězslava Nezvala a Vladimíra Holana; připravil Vladimír Binar). V č. 40/1999 byl otištěn výbor dvaceti čtyř Demlových dopisů z 20. až 40. let určených Bedřichu Fučíkovi (připravil a komentoval V. Binar). V č. 42/2000 je publikována paralelní edice německy psaných básní Solitudo (Tasov 1934) a překladu Ladislava Dvořáka uloženého v archivu Památníku písemnictví v Praze (připravil Robert Krumphanzl) a v č. 44/2000 je zveřejněn Demlův deník z let 1900–1903, který pro samizdatovou edici VBF připravil v roce 1983 a poznámku napsal V. Binar. V č. 42/2000 je přetištěna Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla, která vznikla v souvislosti s vydáváním Demlovy tvorby v edici VBF v roce 1981 (jejími autory jsou Vladimír Binar a Bedřich Fučík; pro RR připravil a poznámkami opatřil Michael Špirit). Pro RR č. 90/2013 připravil Martin Machovec literárněhistorický cestopis po stopách dávných "putování" na jih, která Jakub Deml podnikl.