Jan BALABÁN

JAN BALABÁN (nar. 1961), dětství a mládí prožil v Ostravě. Vystudoval filosofickou fakultu v Olomouci obor čeština a angličtina. Po skončení studia se vrátil do Ostravy, kde žije dosud a živí se jako technický překladatel.

Balabánovy povídky přinesla Revolver Revue v č. 18/1992 a č. 22/1993, jeho text o Ostravě v č. 24/1993. Autorovu knihu Černý beran (Host 2000) recenzoval v Kritické Příloze Revolver Revue č. 20/2001 Marek Vajchr.