Jan BORNA

JAN BORNA (nar. 1960 v Příbrami) absolvoval obor teorie kultury na FF UK (1983) a režii na DAMU (1988). Byl členem Volného spojení režisérů (1987–1990), působil v brněnském HaDivadle (1985–1986), loutkovém divadle DRAK v Hradci Králové (1989–1992) a Realistickém divadle v Praze (1991–1992). V letech 1993–1996 byl uměleckým šéfem a režisérem Dejvického divadla. Spoluzakládal divadlo Vizita. Od roku 1990 vede ateliér herectví na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Od roku 1996 je režisérem a členem uměleckého vedení Divadla v Dlouhé. Bornovy inscenace jsou do značné míry autorské, často si sám píše scénáře nebo výrazně adaptuje předlohu. Kromě divadelních textů píše také básně, v nakladatelství Větrné mlýny letos vychází sbírka Malé prosby. V roce 2002 získal výroční cenu českého střediska ASSITEJ (Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež) a byl jedním z pětice nominovaných na světovou Cenu čestných prezidentů ASSITEJ.

Rozhovor s divadelním režisérem Janem Bornou, který vedla Karola Štěpánová, je otištěn v Revolver Revui č. 58/2005.