Jan DVOŘÁK

JAN DVOŘÁK (nar. 1962) vystudoval Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni, několik let učil na základních školách český jazyk a výtvarnou výchovu, posledních deset let žije na volné noze. 

Revolver Revue č. 71/2008 představila jeho Obrazy z let 1997–2002.