Jan FAUKNER

JAN FAUKNER (nar. 1983 v Praze) absolvoval v letech 2003 – 2006 bakalářské studium na katedře pražské FAMU, kde nyní pokračuje v magisterském studiu. V roce 2007 absolvoval stáž na Middlesex University v Londýně. Účastnil se několika kolektivních výstav, vystavoval též samostatně (Francouzský institut, Praha, Galerie Velryba, tamtéž).

Jeho fotografie otiskla Revolver Revue v č. 70/ 2008.