Jan KAMENÍK

JAN KAMENÍK (vl. jm. Ludmila Macešková 1898–1974), básnířka a prozaička, započatá studia na VŠUP a AVU (pod vedením Maxe Švabinského aj.) opustila na nátlak rodiny kvůli sňatku s inženýrem Josefem Rónou. První sbírku vydala v roce 1944 a do své smrti publikovala ještě další čtyři.

Revolver Revue č. 20/1992 zveřejnila rozsáhlý blok věnovaný této autorce, sestavený z básní ze sbírky Zápisky z noci (vznikla 1952–1972), textu Bedřicha Fučíka Jeden český básnický osud a jejich vzájemné korespondence. Č. 38/1998 přineslo výbor přijatých dopisů z let 1937–1964 od Emanuela Lešehrada, Jana z Wojkowicz, Františka Lazeckého, Jiřího Konůpka, Viléma Závady, Václava Stratila, Ludmily Jiřincové, Vladimíra Vévody, Pavly Buzkové, Miloše Dvořáka, Jana Zahradníčka, Ladislava Jehličky, Kamila Bednáře, Jana B. Čapka, Ivana Diviše a Vlastimila Vokolka a výbor oboustranné korespondence z let 1967–1971 se Svazem čs. spisovatelů, Lidovou demokracií, Českým literárním fondem a Svazem českých spisovatelů (blok uspořádal a komentoval Robert Krumphanzl).