Jan MLČOCH

JAN MLČOCH (nar. 1953 v Praze) absolvoval SPŠ strojnickou, v letech 1972–1976 pracoval v technických profesích v pražské Národní galerii, poté se živil v různých zaměstnáních, která zmiňuje v RR interview. Jako aktivní umělec spolupracoval v letech 1974–1980 se skupinou pražských konceptualistů: Karlem Milerem, Petrem Štemberou a Jiřím Kovandou. V roce 1989 nastoupil do Uměleckoprůmyslového musea v Praze, kde se počátkem devadesátých let stal kurátorem sbírky fotografie. Podílel se na zpracování sbírkových fondů a připravil či spolupřipravil řadu fotografických výstav v domovském muzeu, jinde v České republice i v zahraničí (František Drtikol, Jaroslav Rössler, Josef Sudek, Miroslav Hák, Česká fotografická avantgarda 1918–1948, Akt v české fotografii, Česká fotografie 20. století ad.). Je autorem či spoluautorem řady knih a katalogů, od roku 1995 je také uměleckým vedoucím fotografické Galerie Josefa Sudka, zřízené v autorově bytě v hradčanském Úvozu 24 pražským Uměleckoprůmyslovým museem. V letech 1995–2004 přednášel dějiny české fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (ateliér Pavla Štechy). Roku 2009 obdržel čestný doktorát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za dlouholetou výtvarnou a teoretickou činnost. Rozhovor Adama Drdy spolu s ukázkami z Mlčochovy tvroby přinesla RR č. 108/2017.