Ján MLYNÁRIK

JÁN MLYNÁRIK (5. 2. 1963 v Praze) od 1978 se učil reprodukčním grafikem, 1981 emigroval do Spolkové republiky Německo, 1981–1982 žil ve Francii, 1982–1983 vykonával grafické práce pro rakouský časopis Bestände a pracoval jako grafický asistent v západoněmeckém Ulmu. 1984–1989 zaměstnán u sítotisku ve firmě Hetex v Bad Urachu, 1990–1991 u firmy Etifix v Grafenbergu, 1992–1999 tiskařem u firmy Knauer v Dettingenu. 2000–2004 vystudoval obor scénický malíř na Event-Akademie v Baden-Badenu, 2000–2005 působil v této profesi v Landestheater Tübingen, 2005–2010 v Altes Schauspielhaus ve Stuttgartu, od 2011 připravuje scénické projekty v amfiteátru v Reutlingenu. 1980–1981 patřil k okruhu autorů vydávajících samizdatový sborník X (Desítka) s literární přílohou Violit (vyšlo 8 čísel), od 1982 vystavuje v Německu. – Syn historika a politika Jána M. (1933–2012). Jeho práce jsou zastoupeny v antologii poesie druhé generace undergroundu U nás ve sklepě (ERR, sv. 73/2013).