Jan PAUL

JAN PAUL (nar. 1956 v Příbrami), vyučil se aranžérem, pracoval jako tapetář, písmomalíř, kamenosochař či arteterapeut. V letech 1979–1985 studoval na AVU v Praze v ateliéru A. Paderlíka. Těžištěm jeho práce je výtvarná tvorba. Jako publicista se věnuje výtvarné reflexi, je také autorem několika beletristických knih (např. O štěstí v umírání, Barrister a Principal 2011). Jeho výtvarné práce jsou zastoupeny v soukromých i veřejných sbírkách u nás i v zahraničí.

RR č. 126/2022 představila jeho pracoviště v rámci cyklu Ateliéry.