Jan POSPÍŠIL

JAN POSPÍŠIL (nar. 1977) vystudoval bohemistiku na FF UK, v letech 2001–2002 studoval v Londýně, 2006–2007 vyučoval na universitě v Kostnici.

Debutoval v Revolver Revue č. 60/2005 recenzí dokumentárních filmů Adama Geberta. V č. 61/2005 zveřejnil recenzi hry Petra Boháče Hra o Médei: Hra o Médeu, v č. 62/2006 inscenace Ibsenovy hry Divoká kachna (Divadlo v Dlouhé), v č. 64/2006 inscenace Čechovova Platonova (Divadlo Na zábradlí), v č. 66/2007 inscenace hry Sportštyk od Elfriede Jelinek (Divadlo Komedie) a v č. 68/2007 článek o katalogu k výstavě V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914. Jeho text je zastoupen v knize Jan Lopatka (1940–1993), vydané v Edici RR.