Jan RYCHLÍK

JAN RYCHLÍK (1916–1964) začal studovat  Vysokou školu obchodní, ale v průběhu studia se čím dál víc věnoval hudbě. Od poloviny 30. let působil ve swingových souborech Orchestr Gramoklubu a Blue Music, kde hrál na klavír, bicí, zpíval a především komponoval a aranžoval. Po uzavření vysokých škol nacisty byl rok profesionálním hudebníkem v orchestru Karla Vlacha, po válce už obchodní školu nedokončil. V letech 1940–1945 vystudoval kompozici na pražské Státní konzervatoři (u Jaroslava Řídkého) a hudební vzdělání uzavřel 1946 Mistrovskou školou konzervatoře. V roce 1944 přispíval do ilegálního časopisu Okružní korespondence, o jazzu psal 1945–1948 i pro Mladou frontu a Svobodné noviny a zejména pro oborová periodika Tempo, Rytmus a Jazz. Těžiště Rychlíkovy tvorby se sice po roce 1945 přesouvalo k artificiální hudbě (po únoru 1948 převážně v úpravách folkloru a lidové písně a v původní produkci pro děti), ale na poli jazzu a populární hudby se autor nadále pohyboval při skládání filmové hudby ke kresleným a loutkovým filmům. Napsal knihu o vývoji jazzu a souvislostech s vážnou hudbou Pověry a problémy jazzu (1959, maď. 1963), monografii o dechových nástrojích vyráběných v Evropě od 15. do 19. století Žesťové nástroje bez strojiva (1960) a pojednání o orchestrační technice hudebních nástrojů Moderní instrumentace (sešitově 1959-1963, knižně 1968, práci dokončil autorský kolektiv).
 

Revolver Revue č. 39/1999 publikovala text Deník, který po sedmi letech vyšel v nové ediční úpravě v Edici RR.