Jan SEKAL

JAN SEKAL (nar. 1948 v Praze), 1975 navštěvoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze, v letech 1968–1969 studoval francouzskou literaturu a dějiny umění na universitě v Bordeaux, 1969–1970 francouzštinu a filosofii na FF UK. Od roku 1983 žije ve Francii. Živil se různými, i dělnickými profesemi, v letech 1984–1993 pracoval jako výtvarník a grafik francouzského vydání časopisu Lettre internationale. Vystavuje v Čechách i v zahraničí.

Jeho fotografické přinesla Revolver Revue v č. 58/2005, č. 63/2006, č. 68/200788/2012. Výběrem ze svých novějších prací a zdůvodněním této volby přispěl u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla. Pro RR č. 108/2017 připravil rozhovor se slovenským výtvarníkem Jozefem Jankovičem